Formularz zgłoszeniowy

""
1
FORMULARZ ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO
INDIVIDUAL ENTRY FORM

Proszę uważnie wypełnić i przesłać dane potrzebne do rejestracji uczestnictwa za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie zgłoszenia wysyłane jest automatycznie na podany adres mailowy.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt z Organizatorem: ckir@ladek.pl, tel. +48 74 8146 562.

Please fill in carefully and send your details necessary for the registration with the following entry form.

Enrolment confirmation is sent automatically to the e-mail address specified in the entry form.

Should you not receive the confirmation, please contact the Organiser: ckir@ladek.pl, tel. +48 74 8146 562

Karta zgłoszenia uczestnika (Participant entry form)
Rodzaje technik warsztatowych i instruktorzy (Dance techniques and instructors):

(proszę zaznaczyć wybrane, tick all techniques you choose)

* W sprawie zapisów grupowych prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Organizatorem: ckir@ladek.pl, tel. +48 74 8146 562

* For group enrolment, please contact the Organiser by phone or via e-mail) ckir@ladek.pl, tel. +48 74 8146 562

Warsztaty (Classes)

Warsztaty odbywają się w terminie 7-12 lipca (1,5 godziny dziennie) i 13 lipca (próba na scenie) kończą się prezentacją podczas Koncertu „Lądek Miastem Tancerzy” w dniu 13 lipca 2019 r.


This year the classes are held between 7 and 12 July (1.5 hour a day) and 13 July (rehearsal on the stage), and they end with a showcase during the Final Concert "Lądek - Town of Dancers" on 13 July 2019.

Warsztaty dla dzieci (Classes for children)

Warsztaty dla dzieci i młodzieży odbywają się w terminie 7-12 lipca i kończą się prezentacją podczas Koncertu „Dzieci Dzieciom” w dniu 13 lipca 2019 r.

This year the classes for children and teenagers shall be held between 7 and 12 July and they end with a showcase during the Final Concert "Children to Children" on 13 July 2019.

Dane do przelewu:

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

nr konta: 62 9588 0004 3900 3001 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać: MFT2019 oraz imię i nazwisko uczestnika


Koszt warsztatu jest uzależniony od terminu dokonania przelewu, a nie przesłania karty zgłoszeniowej.


Przesłanie karty zgłoszeniowej i opłacenie warsztatów jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu >> a także Polityki Prywatności >> CKiR w Lądku-Zdroju.

Details for wire transfer: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju

pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Account no.: 62 9588 0004 3900 3001 2000 0010

IBAN: PL

SWIFT: GBWCPLPP

BANK no.: 9855 0004

In the transfer title please enter: MFT2019 and participant’s full name


The costs of classes depend on the date of payment, not the date of entry form sending.


Sending the entry form and making the payment means that the Regulations have been read and accepted.
Regulamin >> and Privacy Policy

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder