REGULAMIN UCZESTNICTWA

W WARSZTATACH TANECZNYCH

organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju 6-13 lipca 2019 r.

1. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i noclegu ponosi uczestnik. Warsztaty odbywają się od 7 (niedziela) do 12 (piątek) lipca na sali warsztatowej (1,5 godziny), a w dniu 13 lipca odbywa się próba na scenie głównej festiwalu.

2. Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi wysłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia jednak nie później niż do 4 lipca 2019 r. O cenie warsztatu decyduje termin wniesienia opłaty (przelew), a nie data przesłania zgłoszenia.

3. Zgłoszenia na warsztaty wraz z opłatami można dokonać również 6 lipca w siedzibie organizatora. W takiej sytuacji nie gwarantujemy miejsca na warsztatach w wybranej technice (liczba miejsc jest ograniczona).

4. W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 12 osób), Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów ze wskazanej techniki. W tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane zajęcia osobom, które za nie zapłaciły w wysokości nominalnej. Uczestnicy otrzymają informację mailową lub telefoniczną.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy uczestników danego kursu. Osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot kosztów warsztatów lub możliwość wyboru innej techniki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia uczestnika na warsztaty bez podania przyczyny.

7. Opłata za zajęcia jest bezzwrotna (nie dotyczy to sytuacji wymienionych w regulaminie – punkt 4 i 5).

8. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, które przebywają na sali warsztatowej jedynie podczas zajęć.

10. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy osób, które zakłócają przebieg zajęć.

11. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów.

12. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

13. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju i MFT im. Olgi Sawickiej w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.

14. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926.

15. Dane organizatora:

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój,
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl

16. Dane do przelewu:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Lądek-Zdrój
nr konta: 62958800043900300120000010

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika warsztatów, za którego wnoszona jest opłata.